Postav Dom s Kartelom | ASAS Kartel Nitra

Postav Dom s Kartelom

Výstavba rodinného domu je veľkým krokom v živote každého človeka. Pre mnohých z nás je to sen, ktorý si chceme splniť. Avšak, výstavba rodinného domu môže byť často aj zdrojom stresu a neistoty. Je to preto, že sú s ňou spojené mnohé fázy, ktoré si vyžadujú veľa času a úsilia. Našťastie existuje služba #Postav dom s Kartelom, ktorá zahŕňa komplexné služby výstavby rodinných domov, aby sa zákazníci mohli zamerať na svoje sny, zatiaľ čo sa o všetko ostatné postará odborník.

Ktorúkoľvek fázu môže samozrejme zákazník preskočiť, alebo má možnosť si ju sám zabezpečit (napr. vybavenie hypotéky, realizácia niektorých profesií a pod.) 

Komplexná služba #Postav dom s Kartelom, zahŕňa niekoľko hlavných fáz. Začína sa získaním financovania pre projekt. Táto služba môže zahŕňať poradenstvo pri výbere najvhodnejšej hypotéky na trhu a asistenciu pri vybavovaní potrebných dokladov a formalít. Odborníci sa tiež postarajú o zhodnotenie vašej finančnej situácie a stanovenie optimálnej výšky hypotéky.

Nasleduje návrh rodinného domu.

Návrh rodinného domu môže byť rozdelený do niekoľkých fáz. 

 1. Analýza požiadaviek a potrieb - V tejto fáze sa architekt alebo designer stretne s klientom a diskutuje o jeho potrebách a požiadavkách na rodinný dom. V tejto fáze sa stanoví počet miestností, veľkosť domu, rozloha pozemku, orientácia budovy a ďalšie aspekty, ktoré sú pre klienta dôležité.

 2. Návrh základnej dispozície - Na základe požiadaviek klienta sa navrhne základná dispozícia rodinného domu, ktorá zahŕňa umiestnenie jednotlivých miestností, ich veľkosť, vzájomnú polohu a celkovú funkčnosť.

 3. Návrh fasády a exteriéru - V tejto fáze sa navrhuje vzhľad rodinného domu, vrátane fasády, striechy, okien, dverí a iných exteriérových prvkov.

 4. Technický návrh - V tejto fáze sa navrhujú technické riešenia pre stavbu rodinného domu, vrátane konštrukcie, zdroja energie, zdroja tepla a iných technických parametrov.

 5. Dokončovací návrh - V tejto fáze sa navrhujú finálne detaily rodinného domu, vrátane interiéru, osvetlenia, kúrenia, ventilácie a iných detailov, ktoré ovplyvňujú celkovú atmosféru domu.

 6. Schválenie návrhu a realizácia - Po schválení návrhu sa začína realizácia stavby rodinného domu podľa navrhnutého projektu.

 

Fázy výstavby rodinného domu od vybavenia stavebného povolenia po kolaudáciu môžu byť rozdelené do niekoľkých krokov. Nižšie sú uvedené základné fázy výstavby (tieto sa môžu líšiť v závislosti od projektu, pre predstavu uvádzame príklad):

 1. Príprava staveniska - V tejto fáze sa na mieste budúceho rodinného domu vykonávajú prípravné práce, ako je vyčistenie pozemku, vybudovanie prístupovej cesty, príprava zeminy a iné potrebné úpravy.

 2. Základové práce - V tejto fáze sa na mieste budúceho domu začína s výkopom základov a výstavbou základových dosiek alebo základových pásov. Po vytvorení základov sa pokračuje s vybetónovaním stien a prípravou základov pre prípadné budúce prístavby alebo garáž.

 3. Murárske práce - Po dokončení základových prác sa pokračuje s murárskymi prácami na stenách, teda s výstavbou múrov budúceho rodinného domu.

 4. Krovárske práce - Po dokončení murárskej fázy sa pokračuje s krovárskymi prácami, ktoré zahŕňajú montáž krovového systému a striechy.

 5. Vnútorné práce - Po dokončení krovárskej fázy sa pokračuje s vnútornými prácami, ako je napríklad vedenie elektroinštalácie, inštalácie vody a kanalizácie, výstavba interiéru, položenie podláh, výstavba schodov a podobne.

 6. Vonkajšie práce - V tejto fáze sa vykonávajú práce na vonkajšom okolí domu, ako je výstavba terasy, plotu, garáže alebo prístrešku.

 7. Dokončovacie práce - Po dokončení vnútorných a vonkajších prác sa pokračuje s dokončovacími prácami, ako je malovanie, tapetovanie, montáž dverí, okien a iné.

 8. Kolaudácia - Po dokončení všetkých prác je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, ktoré potvrdí, že budova je bezpečná a splňuje všetky technické a stavebné normy. Po získaní kolaudačného rozhodnutia je možné budovu uviesť do užívania.


Otváracie hodiny
Predajňa Nitra

Kartel Nitra s.r.o.
Štúrova 155,
949 01 Nitra

IČO: 35953799
DIČ: 2022053308
IČ DPH: SK2022053308

Banka: ČSOB, a.s.
IBAN: SK3575000000004002870868
SWIFT: CEKOSKBX