Postav Dom s Kartelom | ASAS Kartel Nitra

Hero

Postavte dom
s kartelom, jednoducho!

Výstavba rodinného domu, sen, ktorý Vám pomôžeme splniť. Od Vašej myšlienky až po kľúče do ruky. Rozumieme, že výstavba rodinného domu môže byť zdrojom stresu a neistoty. Je to preto, že sú s ňou spojené mnohé fázy, ktoré si vyžadujú veľa času a úsilia.

Vďaka našej službe #Postavte dom s Kartelom, ktorá zahŕňa komplexné služby výstavby rodinných domov, sa budete môcť zamerať na svoj sen, zatiaľ čo sa o všetko ostatné postarajú odborníci.

Ktorúkoľvek fázu môžete samozrejme preskočiť alebo si ju zabezpečiť sami.

Služba financovania zahŕňa poradenstvo pri výbere najvhodnejšej hypotéky na trhu a asistenciu pri vybavovaní potrebných dokladov a formalít. Naši odborníci na financovanie sa tiež postarajú o zhodnotenie Vašej finančnej situácie a stanovení optimálnej výšky hypotéky

Image

Fázy výstavby rodinného domu od vybavenia stavebného povolenia po kolaudáciu môžu byť rozdelené do niekoľkých krokov. Nižšie sú uvedené základné fázy výstavby (tieto sa môžu líšiť v závislosti od projektu, pre predstavu uvádzame príklad):

  1. Príprava staveniska - V tejto fáze sa na mieste budúceho rodinného domu vykonávajú prípravné práce, ako je vyčistenie pozemku, vybudovanie prístupovej cesty, príprava zeminy a iné potrebné úpravy.
  2. Základové práce - V tejto fáze sa na mieste budúceho domu začína s výkopom základov a výstavbou základových dosiek alebo základových pásov. Po vytvorení základov sa pokračuje s vybetónovaním stien a prípravou základov pre prípadné budúce prístavby alebo garáž.
  3. Murárske práce - Po dokončení základových prác sa pokračuje s murárskymi prácami na stenách, teda s výstavbou múrov budúceho rodinného domu.
  4. Krovárske práce - Po dokončení murárskej fázy sa pokračuje s krovárskymi prácami, ktoré zahŕňajú montáž krovového systému a strechy.
  5. Vnútorné práce - Po dokončení krovárskej fázy sa pokračuje s vnútornými prácami, ako je napríklad vedenie elektroinštalácie, inštalácie vody a kanalizácie, výstavba interiéru, položenie podláh, výstavba schodov a podobne.
  6. Vonkajšie práce - V tejto fáze sa vykonávajú práce na vonkajšom okolí domu, ako je výstavba terasy, plotu, garáže alebo prístrešku.
  7. Dokončovacie práce - Po dokončení vnútorných a vonkajších prác sa pokračuje s dokončovacími prácami, ako je maľovanie, tapetovanie, montáž dverí, okien a iné.
  8. Kolaudácia - Po dokončení všetkých prác je potrebné získať kolaudačné rozhodnutie, ktoré potvrdí, že budova je bezpečná a splňuje všetky technické a stavebné normy. Po získaní kolaudačného rozhodnutia je možné budovu uviesť do užívania.

Objavte naše top najpredávanejšie projekty

Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu

Telefón

0903 282 302

Sídlo

Štúrova 155, Nitra


Otváracie hodiny
Predajňa Nitra

Kartel Nitra s.r.o.
Štúrova 155,
949 01 Nitra

IČO: 35953799
DIČ: 2022053308
IČ DPH: SK2022053308

Banka: ČSOB, a.s.
IBAN: SK3575000000004002870868
SWIFT: CEKOSKBX