Výskumný park Viva

Kvalita vnútorného vzduchu je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. A stavebné materiály jeho kvalitu výrazne ovplyvňujú. Práve preto Baumit spustil projekt „Zdraviu prospešné materiály budúcnosti“, ktorého cieľom je získať poznatky o vplyve materiálov na pohodu a zdravie jeho obyvateľov.

Vo Wopfingu v Rakúsku vznikol najväčší výskumný park v Európe na porovnávanie stavebných materiálov.
Už viac ako 2 roky prebiehajú intenzívne merania. Zozbieralo a vyhodnotilo sa vyše 5 miliónov dát.

 

„Chceme, aby sa ľudia cítili vo svojich domovoch zdravo a príjemne. Všetko, čo je k tomu potrebné, skúmame tu.“ Robert Schmid, majiteľ spoločnosti.

Rovnaké podmienky

Postavených je 10 skúšobných domov a ďalšie dva sú vo výstavbe. Objekty majú rovnaké rozmery a sú vystavané z rôznych materiálov. Zber dát prebieha v 9 objektoch za rôzne simulovaných podmienok. Merania sú plne automatizované a zhromažďujú sa v desiatom objekte, kde je nainštalovaná riadiaca jednotka.

Analýza dát

Zber dát z jednotlivých objektov je anonymizovaný. Vygenerované dáta sú odosielané externým partnerom (Odborná vysoká škola Pinkafeld, Rakúsky inštitút pre stavebnú ekológiu a Lekárska fakulta vo Viedni), kde sú následne vyhodnocované. Zároveň sa posudzuje aj ich vplyv na zdravie a pohodu pri bývaní. Pre jeden objekt sa týždenne zozbiera viac ako 30 tisíc rôznych meraní.

Čo skúmame?

V rámci analýzy kvality vnútorného vzduchu sa jednotlivé parametre posudzujú z medicínskeho hľadiska: vnútorná klíma, vzdušné ióny, VOC (prchavé organické zlúčeniny), hluk, zápach. Skúmajú sa aj alergické reakcie, únava, stres alebo kvalita spánku. Meria sa aj úspora energií, akumulácia, výkyvy teplôt, sezónne zmeny, sorpčné vlastnosti a paropriepustnosť stavebných materiálov.

Komentáre