Obchodný tím

Mária Ďuriančíková      informácie

                                            fakturácie

                                            sekretariát

0902 906 059

kartel@kartel.sk

Branislav Kopček          predajňa 1

                                           špecialista suchá výstavba

0902 906 050

kopcek@kartel.sk

Jozef Škultéty               predajňa 2

                                         špecialista fasádne systémy

0902 906 052

skultety@kartel.sk

Martin Plánka             obchodný manažér

                                        fasádne systémy

0948 906 051

planka@kartel.sk

Anton Provodovský    obchodný manažér

                                         hrubá stavba

                                         strechy

0948 210 889

provodovsky@kartel.sk

Ing. Jozef Novotný      obchodný manažér

                                         hrubá stavba

0902 906 058

novotny@kartel.sk

Eduard Hrnčár             manažér nákupu

                                         suchá výstavba

0948 906 050

hrncar.e@kartel.sk

Vedenie firmy

Ing. Tomáš Karaka      konateľ

                                         obchodný riaditeľ

0902 906 053

karaka.tomas@kartel.sk

Peter Miťko                  výkonný riaditeľ

0902 906 054

mitko@kartel.sk

Ekonomické oddelenie

Ing. Anna Karaková      konateľ

                                           financie

0902 906 056

karakova@kartel.sk

 

Milota Tóthová             účtovníctvo

0903 053 124

tothova@kartel.sk

 

Projekty

Ing.Juraj Srnka      projektový manažér

                                  špecializácia na RD

0903 282 302

srnka@kartel.sk

 

Sklad

Pavol Smolka      koordinátor skladu

0948 433 416

KONTAKTUJTE NÁS

KARTEL NITRA, s.r.o.

Štúrova 155, 949 01 Nitra

IČO

35 953 799

DIČ

SK2022053308