Baumit Baumacol – systém pre lepenie obkladov a dlažby

Základ pre obkladanie

Predpokladom pre kvalitné kladenie obkladov a dlažieb je pevný, nosný, suchý, čistý a dostatočne rovný podklad, ako napr. betón, pórobetón, suché vyzreté omietky a pod.

Dlažba

Väčšie nerovnosti na podlahe je potrebné vopred vyrovnať. Napríklad samonivelizačnými stierkami Baumit Nivello. V prípade potreby vytvorenia spádovej vrstvy môžeme použiť spádový betón Baumit FlexBeton.

Obklady

Nerovnosti na stenách môžeme prestierkovať renovačnou stierkou Baumit VivaRenova. Väčšie drážky a škáry je možné vyplniť rýchloschnúcou hmotou Baumit SpeedFix.

Penetračný náter

Silno nasiakavé podklady môžu výrazne znížiť prídržnosť lepiacich mált. Vhodný penetračný náter vytvorí dostatočne drsný podklad a zároveň zabezpečí, aby vlhkosť lepiacej malty rovnomerne vsakovala do podkladu, čím dosiahne lepiaca malta optimálnu prídržnosť.
Na nasiakavé podklady použijeme penetráciu Baumit Grund na nenasiakavé Baumit SuperGrund.

Komentáre